Interior Stop Primer /globalassets/inriver/resources/int-stop.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Egenskaper

  • Spärrar maximalt för genomslag
  • Spärrar även för kvistgenomslag
  • Kan med fördel användas vid kraftiga missfärgningar

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 6 Timmar

Yta

Trä

Möbler

Tak

Paneler och karmar

Finish

Semi Matte

Sträckförmåga

8 m2 pr liter