KABRIC /globalassets/inriver/resources/kabric_10l_kabric.jpg

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Yta

Tak

Väggar