KABRIC Topcoat /globalassets/inriver/resources/40822_kabric_topcoat_kabrictopc.jpg
Används för väggar som utsätts för särskilt stort slitage

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data