Natural Wood Golvolja /globalassets/inriver/resources/96935_ff_nw_gulvolie_klar_3l.png
 Flügger Natural Wood Floor Oil accentuerar strukturen och ger en vacker matt yta med en varm glöd.

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H304) Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Genomhärdad: 7 Dygn

Yta

Golv

Finish

Transparent

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data