Natural Wood Såpolja /globalassets/inriver/resources/74921_saebeolie_hvid_3l.psd

Varianter

0 kr
Skyddar mot inträngning av smuts och vätskor

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 2 Timmar

Sträckförmåga

180 m2 pr liter

Egenskaper

  • Skyddar mot inträngning av smuts och vätskor