Natural Wood Såpolja /globalassets/inriver/resources/74914_ff_saebeolie_klar_1l.psd

Varianter

3 L
679,00 kr / styck
1 L
259,00 kr / styck
0 kr

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.