Natural Wood Träbets /globalassets/inriver/resources/61393_flugger_natural_wood_stain_base_0_35l.psd

Varianter

0 kr

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä

Möbler

Tak

Paneler och karmar

Finish

20, Semi Matte

Sträckförmåga

15 m2 pr liter