Natural Wood Trälack /globalassets/inriver/resources/traelak.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Egenskaper

  • Ger träet en vacker sidenmatt och robust yta

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
BC
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä

Möbler

Paneler och karmar

Sträckförmåga

10 m2 pr liter