Natural Wood Trälack Classic

Natural Wood Trälack Classic /globalassets/inriver/resources/traelack.png

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä

Möbler

Paneler och karmar

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data