Special Grund /globalassets/inriver/resources/specgr.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Ger en matt, extra fyllig och m├Ąttad yta

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 4 Timmar

Yta

Tak

Betong

Puts

Väggar

Finish

3, Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Ger en matt, extra fyllig och mättad yta