Våtrumsgrund /globalassets/inriver/resources/v-grund.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Grundmålning och lim

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Sträckförmåga

3 m2 pr liter

3

1

Egenskaper

  • Grundmålning och lim
  • Blåtonat