Våtrumstäck /globalassets/inriver/resources/vmal.png

Varianter

0 kr
Hög slitstyrka och mycket lättrengjord yta

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 3 Timmar

Övermålningsbar: 16 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Finish

Semi Matte, 30

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Hög slitstyrka och mycket lättrengjord yta
  • Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan
  • För slutmålning i våtrum