377 vävlim /globalassets/inriver/resources/24040_flugger_377_adhesive_easy_12l_p7.psd

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Lim, lätt väggbeklädnad

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Yta

Väggar

Sträckförmåga

4 m2 pr liter

5

4

Egenskaper

  • Lim, lätt väggbeklädnad
  • Allmänt användbart
  • Kan appliceras med sprutning