378 Vävlim extra /globalassets/inriver/resources/33448_flugger_378_adhesive_extra_12l_p7.psd

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Lim, väggbeklädnad

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Yta

Väggar

Sträckförmåga

4 m2 pr liter

5

3

Egenskaper

  • Lim, väggbeklädnad
  • Extra starkt
  • Kan appliceras med sprutning