Adhesive 380 Wetroom /globalassets/inriver/resources/17042_flugger_380_adhesive_wetroom_12l_p7.psd

Varianter

0 kr
Lim, väggbeklädnad

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Yta

Väggar

Sträckförmåga

4 m2 pr liter

5

3

Egenskaper

  • Lim, väggbeklädnad
  • Fuktstabilt
  • Kan appliceras med sprutning