02 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_02_wtcl.png

Varianter

10 L
2 549,00 kr / styck
3 L
919,00 kr / styck
0,75 L
289,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Täckande grundfärg

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 4 Timmar

Övermålningsbar: 16 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 maks. m2 pr liter

6 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Täckande grundfärg
  • Skyddar mot fukt
  • Extra hållbarhet
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data