02 Wood Tex Utegrund /globalassets/inriver/resources/fl_02_wt.png

Varianter

0 kr
Täckande grundfärg

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 4 Timmar

Övermålningsbar: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10

6

Egenskaper

  • Täckande grundfärg
  • Skyddar mot fukt
  • Extra hållbarhet