04 Wood Tex Täcklasyr /globalassets/inriver/resources/fl_04_wt.png

Varianter

0 kr
Enkel att påföra

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 8 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

20, Semi Matte, Silk Matte, Heltäckande

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

12

6

Egenskaper

  • Enkel att påföra
  • Allround
  • God hållbarhet