05 Wood Tex Uteakrylat /globalassets/inriver/resources/fl_05_wt.png

Varianter

0 kr
Fyllig och enkel påföring

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 5 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

Semi Matte, 30, Heltäckande

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10

6

Egenskaper

  • Fyllig och enkel påföring
  • Snabb återbehandling
  • Maximal hållbarhet