06 Wood Tex Oljefärg V /globalassets/inriver/resources/fl_06_wt.png

Varianter

0 kr
Fyllig påföring

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Övermålningsbar: 8 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

Halvblank, Heltäckande, 60

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10

6

Egenskaper

  • Fyllig påföring
  • Halvblank
  • Maximal hållbarhet