08 Wood Tex Sealer /globalassets/inriver/resources/fl_08_wts.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Miljövänligt kiselteknik

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H315) Irriterar huden.
(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

Egenskaper

  • Miljövänligt kiselteknik
  • Vatten- och smutsavvisande
  • Innehåller ett UV-filter