Facade Betong /globalassets/inriver/resources/facade-bet.png

Varianter

3 L
689,00 kr / styck
0,75 L
219,00 kr / styck
0 kr

Leveranstid:: 3-4 dagar

Robust och elastisk

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Betong

Puts

Finish

5, Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Matt och maximalt väderbeständig
  • Förhindrar att betongen vittrar
  • Mycket kulörbeständig
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data