Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/facade_imp.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Betong

Puts

Finish

2, Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Helmatt, smutsavvisande yta
  • Särskilt vattenavvisande yta
  • Mycket diffusionsöppen