Facade Primer /globalassets/inriver/resources/facade_pri.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Binder och förstärker underlaget

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 3 Timmar

Yta

Betong

Puts

Sträckförmåga

5 m2 pr liter

Egenskaper

  • Binder och förstärker underlaget
  • Vattenavvisande
  • Diffussionsöppen