Facade Silikat primer /globalassets/inriver/resources/facade_sip.png

Varianter

0 kr

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 12 Timmar

Yta

Betong

Puts

Sträckförmåga

8 m2 pr liter