Facade Zero /globalassets/inriver/resources/facade_ze.png

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Betong

Puts

Finish

5, Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Matt och maximalt väderbeständig
  • Kan appliceras vid låg temperatur, ända ner till 0 °C.
  • Mycket kulörbeständig
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data