Fluren 33 Kalkbort /globalassets/inriver/resources/77900_ff_fluren_33_1l.psd

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H290) Kan vara korrosivt för metaller.
(H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.

Yta

Golv

Väggar

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data