Fluren 59 Penseltvätt /globalassets/inriver/resources/24068_ff_fluren_59_1l.tif

Varianter

0 kr
Tvättar bort färg från penslar och rollers

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Egenskaper

  • Tvättar bort färg från penslar och rollers
  • Tvättar bort smuts och fett
  • Mjukar upp och förebygger uttorkning av penselborst