Impredur Träolja /globalassets/inriver/resources/43011_flugger_wood_oil_3l_p7.psd
Synlig ådring och struktur

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 8 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

12 m2 pr liter

15 maks. m2 pr liter

10 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Synlig ådring och struktur
  • Extra vattenavvisande yta
  • Innehåller UV-filter
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data