Impredur Träolja /globalassets/inriver/resources/fl_wt_impr.png

Varianter

0 kr
Synlig ├ądring och struktur

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 8 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

12 m2 pr liter

15

10

Egenskaper

  • Synlig ådring och struktur
  • Extra vattenavvisande yta
  • Innehåller UV-filter