Metal Pro Metallack 90 /globalassets/inriver/resources/flmetal90.png

Varianter

3 L
829,00 kr / styck
0,75 L
259,00 kr / styck
0 kr
Ger en blank yta som är mycket motståndskraftig mot påverkan från väder, fukt och oljespill

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Möbler

Element och rör

Finish

90, Blank

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

Egenskaper

  • Ger en blank yta som är mycket motståndskraftig mot påverkan från väder, fukt och oljespill