Metal Pro Plåtfärg /globalassets/inriver/resources/metalplade.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Smutsavvisande, hård och mycket väderbeständig yta

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Metall

Finish

Halvblank, 30

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Väderbeständig
  • Smutsavvisande
  • Halvblank