Träolja /globalassets/inriver/resources/fl_wt_aqua.png

Varianter

0 kr
Synlig ådring och struktur

Område

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

6 m2 pr liter

10

4

Egenskaper

  • Synlig ådring och struktur
  • Vattenavvisande yta
  • Vattenhaltig träolja