Facade Anti-green /globalassets/inriver/resources/79605_ff_facade_antigreen_3l.psd

Varianter

0 kr
Tar bort påväxt effektivt

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H315) Irriterar huden.
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.

Egenskaper

  • Tar bort påväxt effektivt