Trallrent A /globalassets/inriver/resources/52463_ff_terrasserens_5l_testvinner_cmyk.tif

Varianter

0 kr

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H290) Kan vara korrosivt för metaller.
(H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.