Repafiller ute /globalassets/inriver/resources/filler-ude.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H315) Irriterar huden.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.
(H335) Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Torktid

Damm: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Betong

Puts