Sandplast LG lättspackel grov /globalassets/inriver/resources/sandpl-lg.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämnen . Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm (Timmar); 2

Övermålningsbar (Timmar); 24

Genomhärdad (Dagar); 28