Sandplast LG lättspackel grov /globalassets/inriver/resources/sandpl-lg.png

Varianter

10 L
539,00 kr / styck
Svanen
3 L
289,00 kr / styck
Svanen
0 kr

Leveranstid:: 3-4 dagar

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 2 Timmar

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar