Sandplast LG lättspackel grov /globalassets/inriver/resources/sandpl-lg.png

Varianter

10 L
549,00 kr / styck
Svanen
3 L
289,00 kr / styck
Svanen
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Tillhandahåller ett medium / grov, grå yta med den maximala fyllnadskraft
Flügger Sand Plast LG är en grynig kitt med lätta fyllmedel.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 2 Timmar

Övermålningsbar: 20 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Sträckförmåga

1 m2 pr liter

Egenskaper

  • Grovt handspackel
  • Maximal fyllningsförmåga
  • Grå
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data