Sandplast LH Extra /globalassets/inriver/resources/sandpl_lhx.png

Varianter

0 kr

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 2 Timmar

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Sträckförmåga

1 m2 pr liter