Sandplast LSR /globalassets/inriver/resources/76042_ff_sandplast_lsr_15l.psd

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 2 Timmar

Övermålningsbar: 24 Timmar

Yta

Tak

Väggar

Sträckförmåga

1 m2 pr liter