Bra att veta om MI/MIT i färg

MI är ett konserveringsmedel som är vanligt förekommande i kosmetika, våtservetter och färg. Forskare har konstaterat att antalet MI-allergiker har ökat under de senaste åren.

Därför har Flügger bland annat inlett ett samarbete med danska Teknologisk Institut, där vi arbetar för att hitta bra och hållbara alternativ som kan minska mängden konserveringsmedel i vattenbaserad färg. Du kan läsa mer om samarbetet här (på dansk)

Varför används MIT i färg?

MIT är ett konserveringsmedel som används i de flesta vattenbaserade färger för att ge dem den hållbarhet som krävs under produktion, transport, förvaring och användning, d.v.s. för att garantera att färgen inte ruttnar. 

Kan man se på förpackningen om färgen innehåller MIT? 

Färg omfattas av de europeiska reglerna för klassificering och märkning. Enligt denna lagstiftning ska produkter märkas om innehållet av MIT överstiger 0,01 %. På våra vattenbaserade färger anges värdet längst ned i bruksanvisningen. Det ser ut så här:

  1. ”Innehåller MIT. Kan utlösa allergisk reaktion.”
    Dessutom har Flügger frivilligt valt att märka för innehåll av MIT. Därför finns ovanstående märkning på våra förpackningar när färgen innehåller mer än 0,0015 % MIT.

  2. Färgen kan även innehålla MIT i ett konserveringsmedel, vilket är en blandning innehållande CMIT och MIT. När detta används kommer följande märkning att finnas på förpackningen: ”Innehåller CMIT/MIT (3:1). Kan utlösa allergisk reaktion.”
Kan jag få allergiska reaktioner av att måla?

Om du har MIT-allergi kan även mycket små mängder framkalla en allergisk reaktion. Därför ska allergiker i allmänhet vara uppmärksamma på om det finns MIT i färgen. Har du en oupptäckt allergi finns det risk för en reaktion vid kontakt med färg som innehåller MI, eller om du vistas i nymålade rum. 

Jag har inte MIT-allergi. Vad bör jag vara uppmärksam på när jag ska måla?

Följ alltid tillverkarens riktlinjer för användning av produkten. Därutöver rekommenderar vi: 

Skydda alltid huden – en bomullshandske räcker som regel förutsatt att den inte blir indränkt i färg. Använd annars en latexhandske, som kasseras vid nedsmutsning.

Vädra ordentligt, både medan du målar och direkt efter. God vädringspraxis är att ha korsdrag 2–3 gånger om dagen i 5–10 minuter. 

Jag är MIT-allergiker och ska måla. Vad gör jag?

Låt någon annan måla åt dig. Du ska också be denne att vädra ordentligt under målningen och när arbetet är klart. God vädringspraxis är att ha korsdrag 2–3 gånger om dagen i 5–10 minuter. Om du är MIT-allergiker bör du vänta med att vistas i rummet tills färgen är helt torr och genomhärdad. Det kan ta 3-4 veckor - beroende på produkt, temperatur och fuktighet i rummet.