Bra att veta om MI i färg

MI är ett konserveringsmedel som är vanligt förekommande i kosmetika, våtservetter och färg.

Forskare har konstaterat att antalet MI-allergiker har ökat under de senaste åren. Flügger har sedan flera år tillbaka fokuserat på att minska andelen MI i våra produkter till lägsta möjliga nivå, utan att det går ut över produkternas kvalitet och hållbarhet.

Parallellt med detta arbetar vi för att hitta goda och hållbara alternativ som kan minska mängden konserveringsmedel i vattenbaserad färg, bland annat i samarbete med danska Teknologisk Institut.

Varför används MI i färg?

MI är ett konserveringsmedel som används i de flesta vattenbaserade färger för att ge dem den hållbarhet som krävs under produktion, transport, förvaring och användning, dvs. för att garantera att färgen inte ruttnar.

Kan jag få allergiska reaktioner av att måla?

De vanligaste väggfärgerna för inomhusbruk är generellt sett säkra att använda för de flesta konsumenter, och koncentrationerna av MI i färg bör i sig inte utlösa allergi. Har du däremot en oupptäckt allergi finns ändå risk för en reaktion vid kontakt med färg som innehåller MI, eller om du vistas i nymålade rum.

Vilken MI-halt har färg från Flügger?

MI-halten mäts i ppm, som betyder ”parts per million” eller översatt till svenska: miljondelar. Från juni 2015 blev det obligatoriskt enligt lag att deklarera MI-innehåll på över 100 ppm, mot den tidigare gränsen på 1 000 ppm. Alla Flüggers produkter ligger under myndigheternas deklarationspliktiga gräns på 100 ppm. Läs även vårt säkerhetsdatablad.

Kan man se på en färg vilka konserveringsmedel den innehåller?

Färg omfattas av de europeiska reglerna för klassificering och märkning. Inom denna lagstiftning finns regler för när produkter ska märkas med halten av allergiframkallande ämnen. Sedan den 1 juni 2015 måste vi uppge på förpackningen vilka av dessa ämnen som ingår i våra färgprodukter. På våra vattenbaserade färger anges värdet längst ned i bruksanvisningen. Som regel ser det ut så här: ”Innehåller Isotiazolinon (BIT och CIT/MIT). Kan utlösa allergi.”

Jag har inte MI-allergi. Vad bör jag vara uppmärksam på när jag ska måla?

Följ alltid tillverkarens riktlinjer för användning av produkten. Därutöver rekommenderar vi:

  • Skydda alltid huden – en bomullshandske räcker som regel förutsatt att den inte blir indränkt i färg. Använd annars en latexhandske, som kasseras vid nedsmutsning
  • Vädra ordentligt, både medan du målar och direkt efter. God vädringspraxis är att ha korsdrag 2–3 gånger om dagen i 5–10 minuter. Då byts luften ut utan att ytorna i rummet kyls ner.
Jag är MI-allergiker och ska måla. Vad gör jag?

Låt någon annan måla åt dig. Du ska också be denne att vädra ordentligt under målningen och när arbetet är klart. God vädringspraxis är att ha korsdrag 2–3 gånger om dagen i 5–10 minuter. Då byts luften ut utan att ytorna i rummet kyls ner. Är du MI-allergiker ska du vänta med att börja använda rummet tills färgen är helt torr och genomhärdad.

Hitta närmaste Flügger färg

map