Viktigt! - Gipsskarvar

Vi har den senaste tiden upplevt flera tillfällen där det uppstått problem i samband med skarvspackling, t.ex. att skarvremsan släpper i kanterna på enskilda ställen efter spackling.

Det gör att vi under den närmsta perioden tvingas avstå från att erbjuda en samlad lösning till ändamålet ”spackel och remsa”.

Vi är igång med att utreda den specifika orsaken, men bedömer att problemen kan härledas till en kombination av följande element:

  • Spacklet
  • Skarvremsan
  • Utförandet
  • Temperatur och luftfuktighet under utförandet och torkning, och/eller
  • Gipsskivornas beskaffenhet

För att undgå ytterligare problem har vi beslutat att stoppa all försäljning av skarvremsa.

Utöver det stoppas, tills vidare, försäljningen av spackelmassa till gipsskarvar.

Det betyder att följande produkter inte längre är en del av Flüggers sortiment:

Varunr.: Produktnamn:
30100 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 23m
30101 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 76m
30102 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 150m
   
29912 Flügger Sandplast 696 Joint Filler_10 L
71779 Flügger Sandplast LB_firk 12 L
76576 Flügger Sandplast LB Light Bazooka Bucket_15 L
77172 Flügger Sandplast LB Bazooka Bag_15 L

Om du som Flügger-kund har dessa produkter hemma, ombeds du returnera dem till butiken, som i sin tur krediterar dig.

Som nämnt är vi igång med att kartlägga problemställningen och vi förväntar att ha både en orsaksförklaring och en lösning klar inom överskådlig framtid.

Hitta din närmaste Flügger-butik

map