Dekso 25

Dekso 25

Produktbeskrivning

  • En akrylatfärg med maximal slitstyrka som inte gulnar.
  • Mycket lämplig till offentliga lokaler, kontor, korridorer, kök, toaletter och liknande ytor, där det ställs höga krav på funktion och utseende.
  • Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

USP/egenskaper

  • Ger en halvmatt, extra robust och smutsavvisande yta
  • Tål högtrycksrengöring
  • Mycket lämplig där det är höga krav på slitstyrka och hygienisk yta

Produktanvändning

  • Används inomhus på väggar där man önskar en robust yta med maximal slitstyrka. Mycket lämplig till offentliga lokaler, kontor, korridorer, kök, toaletter och liknande ytor, där det ställs höga krav på funktion och utseende.
Glans
25 Halvmatt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Rengöring innan målning
Tidigare behandlade ytor tvättas med Fluren 37 målartvätt.

Grundmålning

Sugande underlag
Sugande och lätt kritande underlag grundas med Flügger Förankringsgrund.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Appliceras med pensel, rulle eller spruta. Rekommendation sprutning: Graco 490, munstycke PAA 0.017-0.019, 140-180 bar.

Arbetstemperatur
+ 5°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
6 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg
Vatten

OBS/Begränsningar

  • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
  • Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Densitet
1,31
Vikt %
53
Vol %
39
Total emission
Jf. EN16000-9:2006: <350 µg/m²h efter 28 dygn
Förtunning
Vatten

Version

Ny 31-07-2012
Ersätter 31-01-2012

Hitta närmaste Flügger färg

map