Easy Filler

Easy Filler spackelmassa

Produktbeskrivning

 • Lätt, vit spackelmassa.
 • Mycket smidig och praktisk att använda tack vare sin speciella konsistens.
 • Färdigblandad och klar för användning.
 • Kan övermålas med både vatten- och lösningsmedelsbaserade färger.

USP/egenskaper

 • Krymper och spricker ej
 • Lätt att arbeta med och har goda slipegenskaper
 • Används inom- och utomhus till utspackling och lagning av sprickor och mindre hål i murverk, puts, betong, gips och trä

Produktanvändning

 • Används inom- och utomhus till utspackling och lagning av sprickor och mindre hål i murverk, puts, betong, gips och trä. Används också till punktreparation av väggytor före tapetsering samt till snickerier före målning.
 • Rekommenderas inte till ytor som konstant utsätts för vatten.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Obehandlad yta inomhus
1

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Underlaget fuktas lätt innan fillern appliceras.

Grundmålning

Sugande underlag
Vid användning på trä utomhus ska man använda grundolja innan applicering.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Applicera Flügger Easy Filler med en spackel, med minsta möjliga antal drag. Fukta spackeln med vatten och eftersläta.

Arbetstemperatur
Min +10°C

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
30 minuter
Övermålningsbar:
1 timme
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten

Underhåll

 • Om nödvändigt slipas ytan innan målning.
 • Kan övermålas med både vatten- och lösningsmedelsbaserade färger.

OBS/Begränsningar

 • OBS ! Förvaras väl försluten. Om fillern känns torr kan lite vatten tillsättas under omröring, så att konsistensen åter blir som "vispad grädde".
 • Tag bort mesta möjliga av produkten från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande rester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Tekniska data

Produkttyp
Lättviktsfiller
Densitet
0,57
Max skikttjocklek
10

Version

Ny 31-07-2013
Ersätter 30-06-2010

Hitta närmaste Flügger färg

map