Facade Impregnation

FACADE_I

Produktbeskrivning

 • Vatten- och smutsavvisande impregnering som ger långvarigt skydd och minskar smutsabsorbering.
 • Minskar risken för saltudfällning och frostsprickor.
 • Ger en diffusionsöppen behandling som skyddar obejandlade ytor.
 • Färglös yta. Förväntad hållbarhet 4 år.

USP/egenskaper

 • Diffusionsöppen
 • Hög vattenavvisande effekt
 • Smutsavvisande

Produktanvändning

 • Obehandlade mineralytor på fasader, till exempel cement, betong och tegel.
 • Underlaget skall vara nytt eller obehandlat. Kan även användas på betongskivor.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Ohyvlad yta utomhus
3-5

Grundarbete

Underlaget
Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. Kan användas direkt på nya underlag.

Rengöring innan målning
Mer än 1 år gamla ytor måste rengöras och torka 24 timmar innan behandling.

Applicering - under användning

Applicering
En påföring är oftest tillräckligt. Om ett andre lager är nödvändigt skall det appliceras vått-i-vått.

Verktygsrekommendation
Pensel, roller eller spruta.

Arbetstemperatur
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning: +5°C Max. luftfuktighet: 80% RF. Kondensbildning får inte förekomma. Undvik at arbeta i direkt solljus. Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden och genomhärdningstiden. Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen. Ytan får inte utsätts för frost inom 24 timmar efter avslutad behandling. Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna resultat.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 - 2 timmar
Genomhärdad:
Flere dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vann og såpe

Tips

 • Täck fönsterglas, metall mm. eftersom stänk kan etsa glaset och ge en matt effekt.
 • Eventuell efterföljande målning kan göras först 1 år efter påföringen av fasadimpregneringen.

OBS/Begränsningar

 • Förväntad hållbarhet 4 år. Ytans hållbarhet beror på konstruktion, applicering och exponering. Förväntad hållbarhet kan derför vara kortare eller längre än angivet.

Tekniska data

Produkttyp
Vattenhaltig grundolja, bekämpningsmedel
Densitet
1,0
Förtunning
Ska inte förtunnas

Hitta närmaste Flügger färg

map