Facade Primer

Facade primer

Produktbeskrivning

 • Universal grundfärg för mineraliska underlag som binder och förstärker underlaget.
 • Förbättrar vidhäftning och jämnhet för den efterföljande behandlingen.
 • Flügger Facade primer är diffusionsöppen, så att vattenånga kan andas ut.

USP/egenskaper

 • Ger en förstärkt yta som är vattenavvisande men diffusionsöppen
 • Tränger in och minskar fuktupptagning
 • Till behandling av lätt kritande och sugande mineraliska fasader, t ex puts, betong och lättbetong

Produktanvändning

 • Till behandling av lätt kritande och sugande mineraliska fasader, t ex puts, betong och lättbetong, före färdigmålning med alla typer av fasadfärg, dock inte silikatfärg.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Obehandlad yta inomhus
3-7

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Rengöring innan målning
Avrensa underlag med kraftig kritning och ta bort löstsittande puts. Rengör med Flügger Facade Clean. Ta bort påväxt med Flügger Facade Anti green.

Applicering - under användning

Applicering
Appliceras med pensel eller rulle, vått i vått tills ytan är mättad. Används oförtunnad. Undvik att måla i direkt solsken och blåst.

Arbetstemperatur
+2°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
6 timmar

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och tvål

Underhåll

 • Färdigbehandla med Flügger Facade Impredur, Flügger Facade Universal, Flügger Facade Beton eller Flügger Facade Zero.

Tips

 • Det är viktigt att applicera ett lagom skikt så att underlaget blir mättat, utan att bilda ett blankt skikt.

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Produkttyp
Silikonförstärkt akrylatgrund
Densitet
1,0
Vikt %
12
Förtunning
Skall inte förtunnas

Version

Ny 31-03-2013
Ersätter 31-10-2011

Hitta närmaste Flügger färg

map