Facade Silikat

facade_sil

Produktbeskrivning

 • Klassisk silikatfärg. Ger en vacker helmatt & levande yta. Mycket diffusionsöppen.
 • Kalivattenglas reagerar kemiskt med luft & det mineraliska underlaget & gör mörka, starka kulörer mer levande & patinerade. Mörka kulörer bleks första året.
 • Uppfyller DIN18363 = max 5% av organiskt mtrl & lösningsmedelsfri.
 • Silikatfärg etsar på glas och metall m m. Bryts med speciella pastor, ej vanliga brytpastor.

USP/egenskaper

 • Vackert, helmatt, utrycksfullt utseende.
 • Framträder levande och patinerad med tiden.
 • Mycket diffusionsöppen.

Produktanvändning

 • Används utomhus på alla obehandlade, kalkhaltiga, mineraliska ytor; puts, kalksandsten eller betong samt på tidigare silikatmålade och kalkade ytor.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Obehandlad yta inomhus
6-8
Glans
2 Helmatt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt, fast, mineraliskt och lämpligt för målningsbehandling.

Rengöring innan målning
Avrensa löst sittande kalk eller färg. Rengör med Flügger Facade Clean. Ta bort påväxt med Flügger Facade Anti green.

Spackling
Sprickor kan utfyllas med silikatfärg med tillsats av Flügger Strukturfiller.

Grundmålning

Sugande underlag
Grunda sugande och lätt kritande underlag med Flügger Facade Silikatprimer förtunnad 1:1 med vatten.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Appliceras med pensel eller rulle. Förste strykning skall ske med följande blandning: Blanda Silikatprimer med vatten 1:1. Tillsätt denna blanding ca 20% i silikatfärgen. Vid mycket sugande underlag kan man tillsätta upp till 50% av blandningen. Måla nästa skikt med oförtunnad silikatfärg. Måla vått i vått i samma riktning för att få ett jämnt utseende.

Verktygsrekommendation
Appliceras med pensel eller rulle.

Arbetstemperatur
+10°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
12 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten

Underhåll

 • Silikatfärg ger ett levande utseende vid ojämn insugning i underlaget, vilket gör det svårt att bättringsmåla.

Tips

 • Undvik att måla i direkt solsken och blåst. Det kan förstärka tendens till att ge ett flammigt utseende.
 • Täck över glas, klinker, metall mm., för att undvika matta fläckar.
 • Se även information på etikett och behandlingsanvisning på www.flugger.se

OBS/Begränsningar

 • Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
 • Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Tekniska data

Produkttyp
Silikatfärg
Densitet
1,42
Vikt %
51
Vol %
30
pH
ca 12
Förtunning
Vatten

Hitta närmaste Flügger färg

map