Scandia Repafiller ute

Repafiller Ute

Produktbeskrivning

  • Cementpulverspackel ute, grovkornigt cementbaserat pulverspackel för utvändigt bruk.
  • Lämpligt för lagning av sprickor, hål och skador på mineraliska underlag som puts och betong m.m.
  • Blanda 3 delar Scandia Repafiller ute i 1 del vatten och rör om grundligt till jämn konsistens och låt stå i 5-10 minuter och rör om igen före användning.

USP/egenskaper

  • Bra för reparation av sprickor, hål och skador på mineraliska underlag
  • Ger en hård och vattenfast yta
  • Appliceras enkelt med spackel

Produktanvändning

  • Lämpligt för lagning av sprickor, hål och skador på mineraliska underlag som puts och betong m.m. Även lämplig vid behov av hård och vattenfast lagning i fuktiga utrymmen.

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Rengöring innan målning
Borsta och skrapa rent från damm och porös puts. Se till att kanterna på det skadade stället är fasta och rena.

Applicering - under användning

Applicering
Blanda 3 delar Scandia Repafiller ute i 1 del vatten och rör om grundligt till jämn konsistens och låt stå i 5-10 minuter och rör om igen före användning. Fukta underlaget och fyll i med Repafiller och släta till ytan. För att få samma struktur som omgivande yta kan spacklingen behandlas med svamp, pensel m.m. Ej härdad spackelmassa borttages med vatten.

Arbetstemperatur
+ 10°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
2 till 24 timmar
Övermålningsbar:
4 veckor

Förvaring
Torrt

Rengöring av verktyg
Vatten

Underhåll

  • Innan övermålning med akrylatfärg eller oljeemulsionsfärg skall Repafiller Ute, grundas med Flügger Facade Primer.

Tips

  • Tag bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten.

OBS/Begränsningar

  • Flytande rester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tekniska data

Densitet
2,95
Max skikttjocklek
30
Mängd
8,9 kg/liter vatten

Version

Ny 31-08-2011
Ersätter 30-09-2010

Hitta närmaste Flügger färg

map