Bärgrund

Produktbeskrivning

  • Flügger Bärgrund är en särskilt fyllig grundfärg som används där man önskar en mättad och enhetligt jämn yta.
  • Användes till grundmålning av puts, betong, spackel, gipsskivor, filt och glasfiberväv för att ge ett fylligt, jämnt underlag för täckmålning med vägg-och takfärger i önskad glans och kvalitet.

USP/egenskaper

  • Ger en matt och robust yta.
  • Används där man önskar en mättad och enhetligt jämn yta.
  • Jämnt underlag för täckmålning med vägg-och takfärger i önskad glans och kvalitet.

Grundarbete

Underlaget
Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling. Beklädnad skall vara korrekt uppsatt och fastsittande.

Grundmålning

Sugande underlag
Vid målning på starkt sugande och kritande ytor rekommenderas grundning med Flügger förankringsgrund.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Arbetstemperatur
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning: + 5°C. Max luftfuktighet 80 % RF.

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
1 timme
Övermålningsbar:
4 timmar
Genomhärdad:
Flere dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg
Vatten

Tekniska data

Densitet
1,43
Vikt %
56
Vol %
38

Hitta närmaste Flügger färg

map