03 Wood Tex Trälasyr

FL_03_WT

Produktbeskrivning

 • Halvmatt transparent yta där träets ådring och struktur är synlig. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
 • Färgförmågan beror på underlag, uppsugningsförmåga och antalet behandlingar.
 • Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

USP/egenskaper

 • Halvmatt transparent yta där träets ådring och struktur är synlig.
 • Enkel att underhålla
 • Innehåller UV-filter

Produktanvändning

 • Byggnadsdelar som t.ex. takfot, gavelbeklädnader och fasader. Ljusa träslag, som tall och gran, däribland tryck- eller vakuumimpregnerat trä. Underlaget ska vara grundat eller tidigare behandlat.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Hyvlad yta utomhus
9-10
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Ohyvlad yta utomhus
4-5
Glans
30 Halvmatt

Grundarbete

Underlaget
Underlaget ska vara grundat, rent, torrt, fast och lämpat för färgbehandling.

Rengöring innan målning
Används inte på färg och täcklasyr. Lössittande transparent trälasyr och döda träfiber avlägsnas genom slipning och rengöring. Smuts, fett, kritande material och mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring.

Grundmålning

Sugande underlag
Blanka, tidigare behandlade ytor mattslipas. Nytt eller rent rengjort trä grundas. Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.
Genomslag

Applicering - under användning

Applicering
Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning. Kyla/värme kan påverka materialets viskositet Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma. Maximal fukthalt i trä innan målning: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %."

Verktygsrekommendation
Pensel eller roller. Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel. Välj verktyg utifrån krav på finish.

Arbetstemperatur
Min. arbetstemperatur under påföring och torkning/härdning: +5 °C. Max. luftfuktighet 80 % RF

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Dammtorr:
4 timmar
Övermålningsbar:
12 timmar
Genomhärdad:
Flera dygn

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten.

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa. Ta bort mesta möjliga färg från verktygen. Häll inte överbliven flytande färg i avloppet. Lämna den i stället på den lokala återvinningsstationen.

Underhåll

 • Produktens hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering. Den förväntade hållbarheten kan därför vara kortare eller längre än angivet. Medellång hållbarhet med förväntat övermålningsintervall på 2–4 år. Färgen från starka nyanser med grundat överskottspigment kan släppa. Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen.

Tips

 • Undvik att arbeta i direkt solljus.
 • Genomför alltid en provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.
 • Använd alltid samma batchnummer på sammanhängande/obrutna ytor.

OBS/Begränsningar

 • Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.
 • Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.

Tekniska data

Produkttyp
Vattenhaltig grundolja, bekämpningsmedel
Densitet
1,02
Vikt %
12
Vol %
10
Förtunning
Skall inte förtunnas

Version

Ny 31-08-2015
Ersätter 31-12-2013

Hitta närmaste Flügger färg

map