08 Wood Tex Patina

FL_08_WTP

Produktbeskrivning

 • Färglös behandling som reagerar med träet och ger en gulbrun/rosa nyans, som efter 6-8 veckor förändras till en silvergrå transparent yta där träets ådring och struktur är synlig.
 • Skapar en fysisk barriär som hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan och ger effektiva flamhämmande egenskaper.
 • Används som förbehandling innan slutbehandling med Wood Tex Sealer - Ytförsegling.

USP/egenskaper

 • Miljövänlig kiselteknologi
 • Flamhämmande
 • Maximal hållbarhet

Produktanvändning

 • Byggkonstruktioner som terrasser, altangolv, takfot, gavelbeklädnader, fasader, staket och trädgårdsmöbler.
Sträckförmåga (m²/liter per behandling)Hyvlad yta utomhus
8-12

Grundarbete

Underlaget
Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. Bäst effekt uppnås på tryckimpregnerat trä. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max. 20 %. Nytt impregnerat trä ska torka 4-6 månader innan behandling.

Rengöring innan målning
Underlaget ska vara nytt eller väl rengjort. Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning. Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Facade Clean. Alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring med Facade Anti-green.

Applicering - under användning

Applicering
Påför vått-i-vått och avlägsna noggrant överskottsvätska. Påförs 2 gångar med 1 timmens torktid emellan och ska arbetas in väl i träet.

Verktygsrekommendation
Pensel eller roller.

Arbetstemperatur
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning: +10°C. Max. luftfuktighet: 80% RF

Färdigbehandling

Torktid v/ 20°C, 60% RF

Övermålningsbar:
1 timme
Genomhärdad:
4 - 6 timmar

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Rengöring av verktyg
Vatten och såpa

Tips

 • Ytan får inte utsättas för frost eller regn 24 timmar efter att behandlingen är slutförd.
 • Undvik at arbeta i direkt solljus.

OBS/Begränsningar

 • Kondensbildning får inte förekomma.
 • Förväntat hållbarhet 10 år. Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, arbetets utförande och exponering. Hållbarheten kan derför vara kortare eller längre än angivet.

Tekniska data

Produkttyp
Vattenhaltig trallskydd
Densitet
1,0
Förtunning
Ska inte förtunnas

Hitta närmaste Flügger färg

map